corroStar

Vorst- en corrosiebescherming

 

Technische gegevens:

Uitzicht: Vloeistof, kleur: geel
Dichtheid: 1,022 g/cm³
pH-waarde: 8,5-8,17
Kookpunt: 104,5 °C